Leeuwarden ,
18
december
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

De helft minder CO2 uitstoot in Fryslân in 2030

Met 1300MW aan zonnepanelen en 600MW aan windmolens kan Fryslân de CO2 uitstoot in 2030 met de helft terugdringen.
Dat staat in de Routekaart Fryslân 2030, een verkennend onderzoek naar mogelijke scenario’s. De provincie liet ook onderzoeken hoe de warmtevoorziening georganiseerd kan worden en hoe aardwarmte kan bijdragen aan de energietransitie. De Warmtekaart Fryslân brengt de opties en kosten daarvan in beeld.