Den Haag,
05
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!

Hiermee blikken we terug, kijken naar de actuele stand van zaken, de thema’s die spelen op dit moment en we delen goede voorbeelden. Van een landgoederenconsulent of erfgoedregelaar tot geïntegreerde systematische aanpakken met ruimte en economie. Ook laten de provincies hiermee zien waar we naartoe willen: Actieve betrokkenheid van publiek, duurzame monumentenzorg en gebiedsgericht ontwikkelen samen met het Rijk en gemeenten

Medio maart komt minister Van Engelshoven met een visiebrief cultuur, waarin zij ook voor erfgoed de hoofdlijnen schetst. Ook financieel; het gaat over 325 miljoen aan incidenteel geld over vier jaar. Het IPO heeft input geleverd voor het beleidstraject Erfgoed telt! Duidelijk is dat het rijksbeleid op hoofdlijnen in stand blijft en dat er meer aandacht komt voor de maatschappelijke component van erfgoed. Ook komt er meer nadruk op erfgoed in de ruimtelijke dossiers in het licht van de Omgevingsvisies. De provincies werken al samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan hoe zij erfgoed optimaal kunnen positioneren in de Omgevingsvisies.