Den Haag ,
21
februari
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

De winst van waterrijke natuur

De provincie Zuid-Holland krijgt meer groen in en om de stad. Provinciale Staten hebben dat 20 februari besloten. Investeren in een ‘groenblauwe’ leefomgeving draagt bij aan het vestigingsklimaat, de volksgezondheid en het herstel van de biodiversiteit. Verder kan het verhogen van de waterstand (vernatting) samengaan met het afzwakken van de bodemdaling en nieuwe verdienmodellen voor de landbouw.