Den Haag ,
10
september
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Deltacongres over klimaatverandering

Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Verschillende overheden en andere organisaties werken hierin samen. Op donderdag 1 november wordt in de IJsselhallen in Zwolle het negende Nationaal Deltacongres gehouden. Het congres heeft dit jaar het thema ‘Doorwerken aan de delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’.

Congres   
De deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies (IPO), de waterschappen (UvW) en de gemeenten (VNG) hebben een gevarieerd programma voor u voorbereid. Aan bod komem vragen als: hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin storm, piekbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?

Aanmelden
In dit programma vindt u alle informatie over de plenaire opening, de parallelsessies, de sprekers, tijden/locaties, de Deltaparade en het programma in de Deltatheaters.

Aanmelden kan tot en met 23 oktober.