Den Haag,
13
maart
2019
|
22:09
Europe/Amsterdam

Doorrekeningen geven richting aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare maatregelen

Samenvatting

De gezamenlijke provincies zien in de doorrekeningen een oproep aan het kabinet om stappen te zetten. Want deze doorrekeningen onderbouwen op macro niveau de haalbaarheid én betaalbaarheid van maatregelen uit het ontwerp. 

De brief van het kabinet vandaag met daarin het verlagen van de energierekening en de keuze voor een CO2-heffing zijn stappen in de goede richting. Het vergroot de betaalbaarheid en draagt bij aan een eerlijke verdeling van de lasten. Over de verdere concretiseringen, die het kabinet in de brief noemt, gaan de provincies graag in gesprek met het kabinet. Want die raken provinciale kerntaken zoals natuur en mobiliteit.

Een succesvolle energietransitie vraagt volgens provincies om haalbare, betaalbare en uitvoerbare maatregelen. Het IPO zal de doorrekeningen voorleggen aan haar achterban.