Assen ,
07
februari
2020
|
18:00
Europe/Amsterdam

Drenthe geeft een reactie op de Kamerbrief Stikstof

Zojuist heeft Minister Carola Schouten de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de stikstofproblematiek, maatregelen voor de landbouw en verdere impulsen voor de gebiedsgerichte aanpak.

In IPO-verband hebben wij kennis genomen van de brief en is onze gezamenlijke als volgt:

“We staan in Nederland voor een grote opgave om de stikstofneerslag terug te brengen. In de Kamerbrief van 7 februari jongstleden kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. De provincies vinden het goed dat het kabinet gelden beschikbaar stelt voor de vrijwillige opkoop van (boeren)bedrijven en voor de innovatie en verduurzaming van stallen. Als provincies delen wij met het kabinet de urgentie op korte termijn maatregelen te nemen om de depositie terug te brengen. We zijn met het Rijk in gesprek om de aangekondigde maatregelen vorm te geven op een wijze die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is. De provincies benadrukken dat dit eerste stappen zijn. Om duurzaam perspectief voor natuur én economische ontwikkeling mogelijk te maken in Nederland blijven forse aanvullende stikstofreductiemaatregelen en middelen voor alle sectoren nodig.”

We blijven in gesprek met partners over dit dossier. Meer informatie is te vinden via www.provincie.drenthe.nl/stikstof.