Assen ,
27
maart
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Drenthe investeert in innovatie- en kennisontwikkeling van landbouwondernemers

De provincie Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling stellen samen een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor kennisontwikkeling van landbouwers. Met de subsidie ‘Trainingen, workshops en coaching Drenthe 2019’ kunnen organisaties opleidingen en trainingen met thema’s als natuurinclusieve landbouw, het verduurzamen van de melkveesector, kringlooplandbouw en precisielandbouw voordelig aanbieden aan geïnteresseerde landbouwers.

De provincie vindt het belangrijk dat landbouwers blijven investeren in het opdoen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van innovatie en verduurzamen van de landbouwsector. Het gaat dan bijvoorbeeld over kennis over nieuwe verdienmodellen, gesloten kringlopen en het versterken van de biodiversiteit. De provincie Drenthe draagt door middel van deze subsidie een steentje bij aan de mogelijkheid voor landbouwers om een training, workshop of opleiding te volgen.

Volgens Roy Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt, is het belangrijk voor landbouwers om te blijven ontwikkelen.

Goed opgeleide boeren zijn ontzettend belangrijk voor de sector. De markt, innovaties en ook de maatschappij ontwikkelt zich namelijk op een hoog tempo. Deze subsidie helpt bedrijven om te weten waar ze nu staan en kennis op te doen over nieuwe technieken en managementmethoden. Deze nieuwe kennis kan vervolgens toegepast worden in de praktijk.