Assen ,
21
mei
2019
|
08:45
Europe/Amsterdam

Drenthe, mooi voor elkaar!

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie

Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.

Onder de noemer ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ presenteerden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie vandaag het resultaat van hun onderhandelingen. Met de Drentse samenleving en Provinciale Staten zetten zij zich de komende bestuursperiode in voor een goed openbaar bestuur, stad en platteland, regionale economie en werkgelegenheid, mobiliteit en bereikbaarheid, klimaat en energie, en een levendig en sociaal Drenthe.

De partijen startten hun formatiegesprekken op 18 april, op advies van informateur Roelie Goettsch en na bespreking in Provinciale Staten. Er is in openheid en goede sfeer gesproken over belangrijke thema’s voor Drenthe. Formateur Cees Bijl heeft vertrouwen in deze coalitie: “De veelkleurigheid van de Drentse samenleving vormt voor ons de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met Drenthe. Voor elkaar en met elkaar.”

Beoogd gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie).