Assen ,
24
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Drenthe: Positief resultaat over 2018

De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar afgesloten met een positief saldo van 5,6 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2018, die vandaag naar Provinciale Staten zijn verzonden.Na verrekening van alle afwijkingen op de oorspronkelijke begroting kan de algemene reserve met 5,6 miljoen euro worden aangevuld. Dit resultaat is 2,3 miljoen euro hoger dan in het voorgaande jaar.

Het jaar 2018 was het laatste volledige kalenderjaar van het huidige, demissionaire college. Dat kijkt terug op een jaar, waarin de toch al goede samenwerking met gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties is verstevigd.

De Investeringsagenda bleek ook in 2018 een belangrijk instrument om, samen met anderen, mooie projecten aan te jagen en tot uitvoer te brengen.

Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode is in het afgelopen jaar met Provinciale Staten afgesproken om begrotingsposten van structurele uitgaven niet op nul te zetten. Deze meer realistische meerjarige invulling is nu uitgangspunt voor de nieuwe bestuursperiode.Het is aan het nieuwe college van GS, en uiteindelijk natuurlijk aan Provinciale Staten om de overgebleven beschikbare financiële ruimte, in te zetten. Dat geldt uiteraard ook voor de besteding van het positieve saldo dat nu aan de reserve wordt toegevoegd.

Provinciale Staten zullen de Jaarstukken 2018 behandelen in de statenvergadering van 27 mei 2019. De stukken zijn digitaal te vinden op de website van de provincie.