Assen,
03
maart
2020
|
12:41
Europe/Amsterdam

Drenthe samen aan de slag met de landelijke Bossenstrategie

De Rijksoverheid en de provincies werken samen aan een landelijke Bossenstrategie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Gezamenlijk zijn hiervoor ambities geformuleerd en vastgesteld (pdf, 692 kB).

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met deze ambities en afspraken ga ik de komende maanden in gesprek met onze samenwerkingspartners van de CLG (Commissie Landelijk Gebied). Samen met hen wil ik een Drentse uitwerking van de Bossenstrategie formuleren. De bossenstrategie is ook nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. We denken bij de uitwerking hiervan aan thema’s als, vitalere bossen, mogelijke uitbreiding van bosareaal, meer bomen in steden en wijken en het gebruik van het bos. Een groot deel van de uitwerking van de afspraken wordt in bestaand natuurgebied gerealiseerd. Daarnaast zoeken we ook naar andere mogelijkheden om het aanplanten van extra bomen te stimuleren.”

De Bossenstrategie wordt naar verwachting medio 2020 vastgesteld.

*CLG: o.a met Provincie, Gemeenten, waterschappen, LTO, Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), Drents Particulier Grondbezit (DPG)