Assen ,
23
april
2019
|
10:15
Europe/Amsterdam

Drents Landgoed Overcingel aangewezen als provinciaal natuurgebied

Het Landgoed Overcingel in Assen is door Gedeputeerde Staten aangewezen als bijzonder provinciaal natuurgebied. Het landgoed was onder voormalige wetgeving een natuurmonument. Daardoor waren de natuurwaarden en cultuurhistorische kenmerken beschermd. Om dit ook onder de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) goed te waarborgen, heeft het heeft college besloten de bescherming voort te zetten. Dit is de eerste keer dat het college (onder de nieuwe wet) een beschermde status voor een bijzonder landgoed toekent.

Landgoed Overcingel is een 18e-eeuws landgoed, is bijna vijf hectare groot en ligt midden in het centrum van Assen. Het gebied heeft bijzondere natuurwaarden en cultuurhistorisch kenmerken en daarom wil de provincie de bescherming voortzetten. Dat was ook de wens van de eigenaar van het landgoed H. van Lier Lels, die in februari dit jaar overleed. Hij maakte zich sterk voor het behoud van het landgoed en zijn erfgenamen zetten zijn wens voort. De aanwijzing komt tot stand in goed overleg met de erfgenamen en de gemeente Assen.