Assen ,
11
december
2018
|
11:00
Europe/Amsterdam

Drentse subsidieregeling voor opruimen chemisch drugsafval

De afgelopen tijd is er op diverse plaatsen chemisch drugsafval gedumpt. Politie Noord-Nederland constateert dat het aantal drugsdumpingen ook in Drenthe toeneemt. Omdat hierbij gevaar kan optreden voor het milieu en de gezondheid stellen Gedeputeerde Staten een financiële tegemoetkoming beschikbaar. Hiervoor maken zij 100.000 euro vrij. Gemeenten en grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen omdat zij nu voor alle kosten van het opruimen en de bodemsanering opdraaien.