Lelystad,
01
oktober
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Duurzaamheid Lelystad Airport: hersenkraker voor studenten

Terwijl afgelopen weekend de wind huilde rond de tent op de camping Waterhout in Almere, regende het binnen inspirerende ideeën van studenten, experts en docenten. Zo’n twintig studenten van de Hogeschool Windesheim en de technasia van de SGL in Lelystad en de RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk hebben hun tanden gezet in de verduurzaming van Lelystad Airport. Voor nu en in de toekomst.

Kauwen op een Wicked Problem

Verduurzaming van Lelystad Airport als Wicked Problem vraagt om een Deep Dive. Een weekend lang. De opdracht uitgewerkt in hoofd- en deelvragen. ICT, Bedrijfskunde, Engineering, Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit, de diversiteit van hun studierichtingen maakt dat het probleem vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. Het kauwen op een Wicked Problem is dan ook iets wat ze naast hun studie doen. Een kans voor deze studenten binnen het Honours Programme Sustainable Society van Windesheim. En een belangrijke taak. Want zij zijn de toekomst. Zij kunnen het verschil maken met innovatieve invalshoeken en ideeën. De komende maanden werken hbo en voortgezet onderwijs actief samen aan het vraagstuk: ‘Hoe kunnen we de duurzaamheid van Lelystad Airport borgen?’

Out of the box

Jaap Ree, programmamanager Lelystad Airport bij de Provincie Flevoland, trapt vrijdagmiddag het weekend af. Want de provincie investeert met haar samenwerkingspartners in een duurzame ontwikkeling van Lelystad Airport en omgeving. Denk aan energiezuinigheid, duurzame mobiliteit, hergebruik van materialen en afval, duurzame waterketen. De samenwerking met middelbare scholieren en hbo-studenten brengt out of the box-ideeën. Een waardevolle manier om jong talent te binden aan de Flevolandse arbeidsmarkt: de ambitie van Talent kleurt Flevoland. Hét project van de provincie om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten.

Kritische blik

Studenten bezoeken Lelystad Airport en Specto, een bedrijf dat in onderhoud en reparatie van vliegtuigen voorziet. Er is een expertmeeting. De interactie met drie experts inspireert. John Nederstigt, boegbeeld van Circulair Flevoland, Fred Nilsen, strategisch beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij de gemeente Lelystad en Johan van den Bergh van De Lelystadse Boer appèlleren aan frisse en kritische blikken. Wijzen op de noodzaak van de bijdrage van jongeren. “Jullie zullen straks zaken die nu worden ingezet, verder moeten ontwikkelen.”

Vragen en doordenkers

Zondagmiddag gaat de wind op de Noorderplassen wat liggen. Pittige brainstormsessies resulteren in twee vragen waarover de studenten zich de komende maanden gaan buigen. 1. welke oplossingen zijn er voor de luchthaven, de bedrijven op de luchthaven en het naastliggend Lelystad Airport Businesspark om tot een nog efficiëntere bedrijfsvoering te komen. Denk aan zaken als materiaalstromen (circulaire economie) en personeelszaken (een leven lang leren en brede inzetbaarheid). 2. hoe realiseer je een Talentenhub op en rond de luchthaven? Hoe kun je jongeren, studenten, bedrijven en professionals bijeenbrengen en laten samenwerken aan luchtvaart gerelateerde duurzaamheidsthema’s? Hiervoor gaan de studenten antwoorden en oplossingen verzinnen. Met veel bijeenkomsten de komende maanden en een eindpresentatie op 7 januari 2020.