Den Haag ,
09
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Een werklab over de regionale aanpak van de energietransitie

Op woensdagmiddag 18 april organiseert Berenschot het werklab: Op weg naar een energieke regio – de regionale energietransitie in de praktijk. Het werklab staat in het teken van uitwisseling van dilemma’s en ervaringen rondom de organisatie van de energietransitie in de regio. In de praktijk lopen veel regio’s tegen dezelfde vragen aan zoals: hoe zorg je voor bestuurlijk draagvlak, welke instrumenten zet je in en hoe kom je naar uitvoering? In het werklab kunt u met Berenschot en andere professionals hierover het gesprek aan gaan.

In het in februari jl. ondertekende Interbestuurlijk Programma hebben overheden zich gecommitteerd aan een programmatische nationale aanpak met regionale energiestrategieën. Over deze aanpak zullen in het Klimaatakkoord nadere afspraken worden gemaakt. Dit vraagt van regio’s om aan de slag te gaan met een regionale energiestrategie of – als de regio al gestart is - deze verder te ontwikkelen. In de praktijk brengt dat nog de nodige uitdagingen met zich mee.

In de publicatie Op weg naar een energieke regio van oktober 2017 presenteerde Berenschot vanuit praktijkervaringen al enkele inzichten met betrekking tot de regionale energietransitie. In het verlengde daarvan nodigen wij u uit om op 18 april met Berenschot en andere professionals in gesprek te gaan over thema’s zoals: Hoe zorg ik voor bestuurlijk draagvlak? Welke instrumenten kan ik effectief inzetten in de transitie? Hoe komen we gezamenlijk tot een uitvoeringsprogramma? Thema’s waar iedere regio mee te maken heeft en waarin regio’s van elkaars ervaringen kunnen leren.

Het werklab bestaat uit twee onderdelen: een plenair gedeelte en een verdiepend gedeelte in subgroepen. In het plenaire gedeelte vragen we een panel om een scherpe discussie te voeren over stellingen t.a.v. de aanpak van een regionale energiestrategie. Panelleden zijn Lot van Hooijdonk (wethouder duurzaamheid gemeente Utrecht), Mariëlle Hetem (programmamanager energietransitie IPO), Ron van Gent (directeur VNO-NCW Midden), Thijs de la Court (algemeen secretaris Gelders Energieakkoord, lid ODE Decentraal), en Huibert van Rossum (adviseur energietransitie Havenbedrijf Rotterdam).

Meer informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier.