04
juli
2019
|
18:04
Europe/Amsterdam

Eerste GS-dag nieuwe bestuursperiode een feit

Samenvatting

Op dinsdag 2 juli werd de GS-dag gehouden in de provincie Gelderland. Het prachtige 'Huis der Provincie' in Arnhem vormde het decor, waar de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden en provinciesecretarissen uit alle provincies hartelijk ontvangen werden. Zo werd de allereerste IPO-GS-dag van deze nieuwe Statenperiode een feit. De dag was ingericht om vooral en veel met elkaar kennis te maken, aangekleed met Kim Putters, directeur van het SCP, als keynote spreker, het presenteren van de ambities van de IPO-voorzitter en een stevige oproep van Jop Fackeldey voor steun aan het Klimaatakkoord.

In de vroege ochtend werd iedereen welkom geheten door gastheer Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland en konden de colleges van Gedeputeerde Staten hun geplande GS-vergaderingen houden op de locatie in Arnhem. In de middag opende Theo Bovens als IPO-voorzitter het plenaire deel met zijn visie op ons interprovinciaal werken, zijn ambities en de gewenste resultaten in deze Statenperiode.  Daarna kondigde hij Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, aan die de resultaten van zijn publicatie 'Denkend aan Nederland' besprak en daarmee een beeld schetste van de Nederlandse identiteit volgens Nederlanders. Een waardevol beeld voor politiek-bestuurlijk Nederland. Mariëlle Hetem, programmamanager Energietransitie, verzorgde aansluitend een toelichting op het Klimaatakkoord, welke door Jop Fackeldey werd afgesloten met het pleidooi de Staten goed te betrekken, te informeren en vooral te kijken naar de winstpunten in het akkoord. De dag werd afgesloten met een optreden van De Speld Live, een satirische nieuwsshow, die voor licht humoristische opschudding zorgde.