08
oktober
2018
|
09:16
Europe/Amsterdam

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

Samenvatting

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.

Hoewel het aantal woningen met zonnepanelen in Nederland stijgt, blijft Amsterdam hierop achter. Amsterdam heeft voornamelijk huurwoningen en er bestaan diverse obstakels om deze woningen van zonnepanelen te voorzien. Het gaat hierbij onder meer om financiering, eigendom, verrekening via de meter, administratief beheer en de technische complexiteit bij meergezinswoningen.

Knelpunten wegnemen
Een consortium van marktpartijen gaat die knelpunten wegnemen en zorgen dat aan de grote vraag naar zonnepanelen onder huurders kan worden voldaan. In eerste instantie richt het consortium zich op de uitrol naar 8.500 woningen, oplopend tot 30.000 in de komende jaren. Dat is niet alleen goed voor de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam, maar ook voor de werkgelegenheid in de regio en de groei van bedrijven die de zonnepanelen installeren.EFROEuropa levert vanuit het EFRO een belangrijke financiële bijdrage (802.445 euro) aan het project. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Het EFRO is één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

 Europese onderhandelingen
Begin mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.

 Meer informatie
In de brochure ‘Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie’ lees je meer over over dit project en andere mooie voorbeeldprojecten.