Den Haag ,
02
juli
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Derde deel van een serie: hoe een treinstation de economische motor van de regio Nijmegen draaiende houdt.

Het wereldwijde INCISION-platform is bestemd voor chirurgische educatie, uitwisseling van kennis en standaardisatie van chirurgische zorg. In dit project wordt online educatie realistischer gemaakt met behulp van augmented reality (AR). Deze technologie geeft een beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Hierbij wordt een netwerk ontwikkeld voor uitwisseling en verbetering van (wetenschappelijke) chirurgische kennis en een innovatiecentrum opgezet voor het standaardiseren en verbeteren van chirurgische zorg wereldwijd. Het project maakt chirurgische training (kosten)efficiënter, veiliger en meer geharmoniseerd. Ook biedt het efficiënte mogelijkheden tot nascholing. Chirurgen worden hiertoe wereldwijd met elkaar verbonden via de Cloud, met Nederland als centraal middelpunt. Ondernemerschap en innovatiekracht worden in het project volop benut.

EFRO
Europa droeg vanuit het EFRO 367.667 euro bij aan het project. Met eenzelfde bedrag aan publieke cofinanciering en een bedrag van 1,1 miljoen euro aan private cofinanciering is hiermee een grote multiplier gerealiseerd. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Het EFRO is één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

Europese onderhandelingen
Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.

Meer informatie
Lees meer over dit project in de brochure ‘Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie.