03
september
2018
|
13:45
Europe/Amsterdam

EFRO helpt lichtchip van de grond te krijgen

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgel

Nederland loopt voorop in het maken van fotonische chips, die werken op basis van licht. Fotonica is een tegenhanger van elektronica. In plaats van elektronen brengen lichtdeeltjes informatie van A naar B. Maar dan sneller en duurzamer. De techniek wordt al toegepast in beeldschermen, glasvezelkabels, maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk. In de toekomst zouden lichtchips het mogelijk kunnen maken om kanker eenvoudiger te ontdekken, vliegtuigen veiliger te maken en internet sneller.

Er worden daarom miljoenen geïnvesteerd om de techniek de komende jaren goed van de grond te krijgen. Dit laatste gebeurt binnen Photon Delta, een samenwerkingsverband van hightech-bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Volgens Photon Delta is in Nederland inmiddels alles aanwezig om producten met fotonische chips te maken. De VS en China hebben dat ook, maar ons land is er uniek in dat we de hele keten kunnen aanbieden: van chipontwerp tot ingebouwde chips in producten.

EFRO

Om het project mogelijk te maken, werd een private investering van 1.243.718 euro gedaan. Daarnaast was er publieke cofinanciering die 373.115 euro bedroeg. Europa droeg bovendien vanuit het EFRO 870.603 euro bij. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Het EFRO is één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

 Europese onderhandelingen

Begin mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.

 Meer informatie

Lees meer over dit project en over andere mooie voorbeelden in de brochure ‘Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie’.