25
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

EFRO houdt economische motor rondom Nijmegen draaiende met bouw NS-station Goffert

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Derde deel van een serie: hoe een treinstation de economische motor van de regio Nijmegen draaiende houdt.

Het NS-station Nijmegen Goffert is gebouwd om het gebied Winkelsteeg in Nijmegen aantrekkelijker te maken als vestigingslocatie. Daarnaast ligt in het gebied park Goffert, het voetbalstadion De Goffert en evenemententerrein Goffertpark. Ook kwam er dankzij het station een betere verbinding tussen Nijmegen Goffert, het centraal station van Arnhem – met zijn internationale verbindingen – en de kennisinstellingen in Arnhem. Het station Goffert is zodoende een belangrijk onderdeel van een groter infrastructuurplan van de stadsregio Arnhem Nijmegen. De aanleg van het station maakt het gebied beter bereikbaar voor forensen en draagt daarmee ook bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

EFRO 
Europa droeg vanuit het EFRO bijna twee miljoen euro bij aan de bouw van het nieuwe Nijmeegse station in 2014. Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Voor de periode 2021 - 2027 heeft het fonds een voorgestelde omvang van 226 miljard euro. Met een bedrag van circa 200 miljoen euro per jaar voor de Nederlandse provincies, is het EFRO één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

Europese onderhandelingen 
Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.

Lees de casus over station Nijmegen Goffert in de brochure ‘Cohesiebeleid: een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie.