Maastricht ,
28
juni
2019
|
15:30
Europe/Amsterdam

Ere­pen­ning voor de­pu­tés Eric Geurts en Hans Teu­nis­sen

Het Limburgs Parlement nam vandaag afscheid van de gedeputeerden Eric Geurts (49) en Hans Teunissen (56). Beiden werden voor bewezen diensten tussen 2015 en 2019 gedecoreerd met de provinciale erepenning.

Deputé Eric Geurts (PvdA) uit Brunssum was vanaf 2015 verantwoordelijk voor mobiliteit, binnenstedelijke ontwikkeling, toerisme en recreatie maar ook voor milieu en handhaving evenals leefbaarheid en sociale veiligheid. Onder zijn leiding werd de Buitenring Parkstad Limburg voltooid - de nieuwe ringweg in de regio Heerlen - die circa € 400 miljoen heeft gekost. Deze weg stimuleert de economische ontwikkeling van de hele regio. Daarnaast verbeterde Geurts de verkeersveiligheid, onder meer door de aanleg en verbetering van (snel)fietspaden. Voorts investeerde hij samen met de gemeenten miljoenen in de versterking van de Limburgse binnensteden en verbeterde hij de kwaliteit van de toeristische sector.Eric Geurts is inmiddels door de gemeenteraad voorgedragen als burgemeester van de gemeente Beekdaelen, een fusiegemeente van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinveld.

Deputé Hans Teunissen (D66) uit Venray had de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor zaken als ruimte, wonen, onderwijs, cultuureducatie, laaggeletterdheid, archeologie en digitalisering. Teunissen stopte miljoenen in vernieuwingen in het onderwijs. Hierdoor kon een slag worden geslagen in techniekonderwijs en kwam er een broedplaats waar leraren nieuwe onderwijsconcepten kunnen uitdenken en uitproberen. Een van zijn grootste wapenfeiten is ongetwijfeld de aandacht voor de Limburgse archeologie. Die kwam onder meer tot uiting in de bouw van een nieuw provinciaal archeologie-depot, genaamd ‘De vondst’, in Heerlen. Het is niet zo maar een depot geworden, maar een plek waar archeologische vondsten uit de Limburgse bodem toegankelijk worden gemaakt voor zowel wetenschappers, studenten als voor burgers. Teunissen zorgde er ook voor dat de burgers en bedrijven op het platteland snel internet krijgen. Onder meer door de aanleg van glasvezel in de buitengebieden. Teunissen, eerder wethouder in Venray, keert niet terug in het college van Gedeputeerde Staten. Hij blijft wel lid van Provinciale Staten.