Maastricht ,
09
april
2019
|
14:45
Europe/Amsterdam

Eu­re­gio Maas-Rijn krijgt meer im­pact dank­zij nieu­we rechts­vorm

Eindelijk is het zover: De Euregio Maas-Rijn krijgt een nieuwe juridische structuur en wordt vanaf 1 april 2019 ‘omgedoopt’ in een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS)! Op deze wijze wordt een nieuwe impuls gegeven om de grensoverschrijdende samenwerking tussen de partnerregio's verder te versterken. De Algemene Vergadering van deze EGTS, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende besluitvormingsniveaus, komt op 4 april in Luik voor het eerst bijeen. De toegevoegde waarde van de oprichting zit met name in het gegeven dat EMR in deze nieuwe structuur als efficiënte partner en bruggenbouwer kan optreden in discussies met besluitvormers en bevoegd gezag met name op het gebied van economie en innovatie, arbeidsmarkt, mobiliteit en toerisme.

Afkomst

De Euregio Maas-Rijn is een van de oudste samenwerkingsverbanden in Europa en werd in 1976 als werkgroep opgericht. In 1991 werd het omgevormd tot een Stichting conform Nederlands recht. Het gebied omvat het zuiden van de provincie Limburg (Nederland), de provincie Limburg (België), de provincie Luik (België), het Zweckverband Aken (Duitsland) en de Duitstalige Gemeenschap (België). Het heeft een oppervlakte van ongeveer 11.000 km² en heeft bijna 4 miljoen inwoners met verschillende luchthavens en universiteiten.

Europa herleeft in de Euregio. Zonder zich ervan bewust te zijn, gaan talloze burgers dagelijks de grens over of het nu gaat om te werken, wonen of winkelen. Daarnaast wordt dagelijks gebruik gemaakt van talrijke grensoverschrijdende diensten: Het gezamenlijke politiecentrum EPICC verwerkt 20.000 dossiers per jaar, hulpdiensten worden ongeveer 1.300 keer per jaar over de grens heen ingezet en op jaarbasis worden ruim 6.000 burgers geïnformeerd en geadviseerd bij het Grensinformatiepunt (“Aachen-Eurode”). De grensoverschrijdende samenwerking en netwerkvorming van de afzonderlijke dienstverleners maakt onderdeel uit van het dagelijks leven in de Euregio Maas-Rijn en is daarmee van groot belang voor burgers, bedrijven, organisaties, gemeenten en steden in de grensregio.