Utrecht,
27
januari
2020
|
14:30
Europe/Amsterdam

Europees project voor succesvolle overgang naar elektrisch openbaar vervoer

Hoe kun je het beste 500 dieselbussen vervangen door schone, elektrische voertuigen? Voor deze uitdaging staat de provincie Utrecht. Uiterlijk in 2028 wil de provincie al het openbaar vervoer laten rijden zonder uitstoot van uitlaatgassen. Samen met Hogeschool Utrecht doet de provincie daarom mee aan het Europese project eBussed.

In het project eBussed bundelen zes Europese regio’s kennis en ervaring. Zij willen de beste voorbeelden uit de praktijk verzamelen van een succesvolle transitie naar schoon en milieuvriendelijk openbaar vervoer. De Universiteit van Turku (Finland) is de leidende partner in het samenwerkingsproject. Andere partijen zijn onder andere Hamburg en het Italiaanse Livorno.

Actieplan

Elke Europese regio levert in 2022 een actieplan in. Daarin staan de belangrijkste bevindingen en leerpunten rondom de overgang naar elektrisch openbaar vervoer. De provincie Utrecht zal de uitkomsten van deze studie ook gebruiken voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de periode vanaf 2023.

Samenwerking met Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht en de provincie Utrecht werken nauw samen aan dit Europese studieproject. De vervoersgebieden van de provincie vormen een uitstekend onderzoeksterrein voor de instroom van nieuwe elektrische bussen. In totaal rijden er nu al 17 elektrische bussen. Daarmee is veel ervaring opgedaan. Vanaf begin 2020 komen daar nog eens 60 nieuwe elektrische bussen bij.

Vervoerder U-OV zet 55 nieuwe elektrische bussen in voor het openbaar vervoer in de stad en regio Utrecht. Syntus Utrecht zet vijf nieuwe bussen in voor de stad en regio Amersfoort. Beide vervoerders hebben daarvoor de keuze laten vallen op verschillende busleveranciers en bustypen. Zo kunnen zij verschillende ervaringen opdoen om met de partners te delen. Met onderzoeksexpertise van Hogeschool Utrecht worden de kansen tot verdere verduurzaming van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht in kaart gebracht.

Over eBussed

Het project Building Capacities for an European-wide E-bus Deployment (eBussed) is onderdeel van het Interreg Europe-programma. Het wordt door de Europese Commissie mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage aan alle regiopartners van 1,5 miljoen euro. Voor de regio Utrecht is een subsidiebijdrage van 250.000 euro beschikbaar gesteld.