Arnhem ,
08
mei
2019
|
08:00
Europe/Amsterdam

Europese bijdrage voor slimme CO2-reductie Oost-Nederland

Het Europese subsidieprogramma OP Oost stelt vanaf 16 mei 2019 €17 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan ‘slimme CO2-reductie’. Voor innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM is €18 miljoen beschikbaar. Een investering van €35 miljoen in de regionale economie.

OP Oost stimuleert ondernemers in de regio om bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote) ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste doelgroep.

Slimme CO2-reductie

Voor slimme CO2-reductie kan subsidie worden aangevraagd door samenwerkende organisaties die plannen hebben om grondstoffen en/of energie te besparen, schone energie te winnen en/of op te slaan. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit 3 of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen en coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken. De subsidie bedraagt minimaal €350.000 en maximaal €2.000.000 per aanvraag.

Agrofood, Health & HTSM

Onder de noemer Algemene Innovatie kan subsidie worden aangevraagd voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development). In deze projecten werken 3 of meer onafhankelijke organisaties samen aan innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM. Een subsidie bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €2.000.000 per aanvraag.

Aanvragen indienen

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober 2019 en worden verdeeld volgens het ‘first come first serve’ principe. Dit betekent dat complete subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. Aanvragen is niet meer mogelijk nadat het beschikbare budget is toegekend. Meer informatie over het indienen van een aanvraag en een uitgebreide toelichting op de regelingen vindt u op de website van OP Oost onder het tabblad ‘Aanvragen’.

In oprichting

Voor Gelderland start binnenkort ook een fonds voor risicofinanciering voor het mkb. Dit fonds wordt naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal 2019 opengesteld. Met leningen tussen €350.000 en €2.000.000 kunnen ondernemers hun innovaties verder ontwikkelen en naar de markt brengen.

OP Oost 2014-2020

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken provincies Gelderland en Overijssel samen met de Europese Unie aan structurele versterking van de economie in Oost-Nederland. De EU stelt hiervoor €101 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk en provincies Gelderland en Overijssel dragen samen €68 miljoen bij. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten, werken 2 of meer bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten. Voor meer informatie zie de website van OP Oost.