11
juni
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Europese fondsen helpen energie uit water te halen

Samenvatting

Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde een aantal voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Eerste deel van een serie: hoe REDstack energie opwekt uit water.

In Breezanddijk op de Afsluitdijk, een gehucht met enkele huizen en een camping, vindt een klein wonder plaats. Zout en zoet water stromen langs elkaar en veroorzaken zo elektriciteit. Blue Energy, wordt deze menging van zout zeewater en zoet rivierwater genoemd. Het bedrijf REDstack vond een manier om op deze manier energie uit water op te wekken. REDstack ontwikkelde een membraam dat alleen geladen zoutdeeltjes (ionen) doorlaat. Dit maakt het mogelijk om het mengproces gecontroleerd te laten plaatsvinden. Deze vorm van energie opwekken draagt bij aan de transitie naar duurzame energie en dat bleef niet onopgemerkt.

Nederlands visitekaartje

Het ministerie van Economische Zaken verkoos Blue Energy twee jaar geleden tot Nationaal Icoon, omdat het wordt gezien als een Nederlandse oplossing voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie. Een Nederlands visitekaartje dus op het gebied van innovatie. Het project werd voor een belangrijk deel (549.980 euro) gefinancierd uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EFRO-programma’s komen in samenwerking met de provincies tot stand. Dit geeft een forse stimulans aan de economische groei in de regio. Ook in Noord-Nederland versterkte de EFRO-bijdrage regionale innovatie. Met elke euro EFRO-subsidie is 4,26 euro in de regio geïnvesteerd.

EFRO

Het EFRO is een fonds dat regionale economische investeringsprojecten én samenwerking tussen Europese regio’s financiert. Voor de periode 2021 - 2027 heeft het fonds een voorgestelde omvang van 226 miljard euro. Met een bedrag van circa 200 miljoen euro per jaar voor de Nederlandse provincies, is het EFRO één van de belangrijkste financieringsinstrumenten voor het regionaal economisch beleid.

Europese onderhandelingen 

Op 2 mei publiceerde de Europese Commissie haar voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de periode 2021-2027. Hiermee is het officiële startsein gegeven voor de Europese onderhandelingen over wat de EU mag besteden en waaraan. Voor provincies staat hierbij het nodige op het spel. Provincies leveren immers met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie.

Lees ook de casus over REDstack in de brochure ‘Cohesiebeleid': een fundamentele pijler onder de Nederlandse regionale economie.