24
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.

Gedeputeerde Harry van der Maas (Zeeland), portefeuillehouder IPO verkeersveiligheid, zegt namens de twaalf provincies: ‘Ik ben erg verrast door deze aankondiging. Deze minister zet krachtig in op verkeersveiligheid en daar ben ik blij mee. Het aantal verkeersslachtoffers moet naar beneden en met deze maatregelen zetten we weer een stap in de goede richting. Graag gaan we als provincies in gesprek met het Rijk om tot een goede bestemming van de middelen te komen. De minister geeft aan dat wij aan de lat staan voor 75% cofinanciering. Dat vraagt behoorlijk wat investeringsruimte van provincies. Die uitdaging gaan we graag aan, want door deze investeringen zal de verkeersveiligheid van de provinciale N-wegen toenemen’.

De provincies zullen zich sterk maken voor de uitvoering van preventieve maatregelen. Eenvoudige maatregelen zoals semi-verharde bermen met grasbetontegels kunnen relatief snel worden uitgevoerd. De financiële impuls kan dit proces versnellen. Naast het realiseren van semi-verharde bermen zijn andere structurele maatregelen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen of afschermen van obstakels langs provinciale N-wegen. Dat is echter geen eenvoudige opgave: bermen zijn vaak vrij smal en soms liggen woningen of andere bouwwerken aan de N-wegen. Ook kan er weerstand zijn tegen het rooien van bomen. De provincies zullen daarom in afstemming met de minister moeten bekijken welke maatregelen effectief en uitvoerbaar zijn.

Provincies werken zeer actief aan een veilige reis voor iedereen. Dit doen ze door het plegen van goed onderhoud, te investeren in nieuwe wegen/projecten, het verbeteren van fietsvoorzieningen en door educatie en campagnes in het verkeer. Extra geld van het ministerie is daarbij van harte welkom.

Deze welkome impuls past goed in de samenwerking tussen IPO, VNG, het Rijk en de Unie van Waterschappen die ook vorm heeft gekregen in het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Daarin werken de overheden gezamenlijk aan een integrale verbetering van de verkeersveiligheid in heel Nederland, op alle onderwerpen. Dit initiatief van de minister is dan ook een aanzet voor een verdere en nauwere (financiële) samenwerking om de verkeersveiligheid op Rijkswegen, N-wegen en het onderliggend wegennet te verbeteren waarbij andere knelpunten gezamenlijk gaan worden opgelost.