Arnhem ,
16
oktober
2019
|
14:00
Europe/Amsterdam

Extra geld in Gelderland voor samen bouwen aan de buurt

Provincie Gelderland zet €100.000 extra in voor burgerinitiatieven die de haalbaarheid van hun gezamenlijk woningbouwproject willen onderzoeken. Sinds 2006 startte er meer dan 100 wooninitiatieven, waarmee al 850 woningen zijn gebouwd en dat aantal loopt nog op. Met het nieuwe budget kunnen dit jaar nog 8 nieuwe wooninitiatieven aan de slag.

Lening

Met de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ondersteunen we mensen die samen hun woningen en buurt willen (ver)bouwen. Naast een haalbaarheidssubsidie kan men een lening aanvragen voor de ontwikkelfase. In januari 2019 is de CPO regeling verbeterd. Dit leverde binnen een half jaar tijd evenveel beschikkingen op als in de 3 voorgaande jaren tezamen. Om de voortgang van samenbouwinitiatieven niet te vertragen, is er nu extra budget ingezet.

CPO KKN26

Het burgerinitiatief CPO KKN26 onderzocht in 2018 de haalbaarheid van haar woningbouwproject. Het doel van de vereniging was om een voormalig opleidingscentrum van Defensie in Arnhem te verbouwen en ontwikkelen tot 3 woon- en werkeenheden met een cultureel profiel. In anderhalf jaar tijd klaarde Vereniging KKN26 de verbouwing. Dubbelglas in de originele kozijnen, vloerverwarming, warmtepomp, en isolatie van het dak en met zonnepanelen, realiseerden ze 3 woonwerkpanden met werkplaats en expositieruimte. De uiteindelijke verbouwing heeft ongeveer een half jaar geduurd. De 3 gezinnen wonen en werken er sinds medio 2019.

CPO in Vogelvlucht

Als een samenbouwproject haalbaar is kan subsidie worden aangevraagd. Dit ten behoeve van voorfinanciering van de kosten in de ontwikkelfase van het project. Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een renteloze lening. De eerste CPO lening wordt verstrekt aan vereniging CPO in Vogelvlucht. De vereniging wil in Ermelo in de kern Horst 34 betaalbare woningen realiseren voor starters en doorstromers. Omdat de locatie in het buitengebied ligt, zijn op grond van gemeentelijk beleid ‘sloopmeters’ nodig. Hiervoor worden opstallen met asbest elders in Ermelo gesloopt.

Actieplan Wonen

In 10 jaar moeten er tienduizenden woningen bij worden gebouwd in Gelderland. In het nieuwe coalitieakkoord is voor de komende 4 jaar fors geld vrijgemaakt om de woningnood aan te pakken. Een Actieplan Wonen moet de woningbouw versnellen en vooral betaalbare woningen toevoegen waarbij energietransitie en leefbaarheid natuurlijk ook zeer belangrijk zijn. Het ondersteunen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is één van de onderdelen van dit actieplan.

Woondromen

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Wooninitiatieven zoals CPO in Vogelvlucht en KKN26 leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het woontekort in Gelderland. Door extra geld in te zetten willen we meer woongroepen helpen om hun woondroom te laten uitkomen in Gelderland.’

Wilt u meer weten? Ga naar

CPO KKN26CPO in VogelvluchtVereenvoudiging CPO regelingSamen zelf (ver)bouwen