Assen ,
11
september
2018
|
15:00
Europe/Amsterdam

Extra herstelmaatregelen in natuurgebieden

De provincie Drenthe stelt 6,3 miljoen vanuit het Rijk beschikbaar aan natuurpartners voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden in natuurgebieden in Drenthe. Deze werkzaamheden zijn nodig om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke uitstoot van stikstof. Aanpassingen in het waterpeil, maaien, begrazen en het kappen van bomen in natuurgebieden zorgt ervoor dat de biodiversiteit in natuurgebieden in stand blijft.