Utrecht ,
04
april
2019
|
15:15
Europe/Amsterdam

Extra toezicht op loslopende honden in natuurgebieden

Loslopende honden kunnen voor problemen zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel dieren jongen krijgen. Daarom wordt hier de komende tijd strenger op gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen met onder meer RUD, natuurbeheerders en particuliere landgoedeigenaren.

Loslopende honden kunnen de rust verstoren van dieren die binnenkort jongen krijgen. Reeën en dassen kunnen bijvoorbeeld in paniek raken en door de stress tegen een hek rennen of de weg oversteken. Vogels vliegen vaker op van hun nesten als er een hond in de buurt is. Dat kost veel energie, die zij daardoor niet kunnen steken in het uitbroeden van eieren.

Strengere controles

Om de overlast door honden aan te pakken, gaan handhavers en toezichthouders extra controleren in de natuurgebieden. Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Het verschilt per natuurgebied welke regels en voorschriften gelden. Op borden langs de toegangswegen en op de website van het gebied staan ze vermeld. Met de strengere controle hopen de betrokken partijen hondenbezitters meer bewust te maken van de schade die hun hond kan aanrichten.

Samenwerking

De aanpak van loslopende honden is een van de speerpunten uit het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Hierin zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. Een groot aantal organisaties is hierbij betrokken: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht en de provincie. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.