Lelystad,
11
oktober
2019
|
12:45
Europe/Amsterdam

Fackeldey wil slag maken in gezonde omschakeling

Goed, genoeg gesproken. Nu de inkt van het coalitieakkoord opdroogt, stropen de bestuurders van het Nieuwe Land hun mouwen op. In de rubriek ‘Ruimte voor de Toekomst’ steken de gedeputeerden maar meteen een spade dieper en laten ze hun persoonlijke licht schijnen over de gemaakte afspraken. In de ogen van Jop Fackeldey sprankelt een vrolijk vonkje. Hij heeft afgelopen zomer heerlijk bij kunnen tanken en zijn batterij opgeladen. Nu is hij weer vol van Flevoland. Vol van duurzame energie. “We hebben met elkaar veel plannen gemaakt in de afgelopen tijd en starten in de komende periode met de uitvoering. Het echte werk begint vanaf dit moment pas.”

Samenwerking

In al zijn enthousiasme verliest de ervaren bestuurder echter nooit zijn rust. Hij denkt graag na bij wat hij doet. “We willen een nieuw windmolenpark bij Zeewolde bouwen. Daarbij moeten we ook belemmeringen onder ogen zien. Burgers maken bezwaar en we hebben rekening te houden met de stikstofproblematiek. Al die omstandigheden moeten we serieus benaderen. Zorgen van inwoners over slagschaduw of lichtoverlast kunnen we wel wegnemen. Soms zien we de ruimte om samen linksom te gaan in plaats van rechtsom. Maar soms worden we het gewoon niet eens. Dan moeten we onze argumenten uitleggen en helder vertellen aan welke beperkingen we gebonden zijn. Zo zoek ik naar samenwerking. Dat heb ik gedaan als wethouder van Lelystad en dat blijf ik doen als gedeputeerde van Flevoland. Daar geniet ik van. Ik heb gemerkt dat ik de provincie op die manier concreet van dienst kan zijn.”

Waterstofbus

Over de brede weg voor het provinciehuis rijden de stadsbussen ondertussen af en aan. Binnen brengt het verkeer de gedachten van Fackeldey verder op gang. “Mobiliteit is voor Flevoland een heel belangrijk thema. Ik ben dan ook benieuwd naar de mogelijkheden die waterstof ons biedt. Daarom zou ik het mooi vinden als we hier een waterstofstation kunnen laten plaatsen. Laten we duurzame energie als kans zien en niet als probleem. Een energiezuinig huis is straks bijvoorbeeld ook veel makkelijker te verkopen.” Betaalbaarheid is heel belangrijk, vindt Fackeldey. “We kunnen grootse idealen hebben, maar dan moet elk huishouden die stappen naar duurzaamheid ook kunnen zetten. We hebben de gemeenten en het Rijk nodig om dat voor elkaar te krijgen.”

Samenleving

Vanuit zijn bezielde houding hoopt Fackeldey in Flevoland ook diepere lagen aan te boren. Namens het college spant hij zich de komende vier jaar ook in om de provinciale samenleving te versterken. “We hebben daarin een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid.” Daarmee roert Fackeldey meteen een teer punt aan. Volgens onderzoeken lijken de voorzieningen vanuit het ziekenhuis in Lelystad niet uitgebreid te kunnen worden. Inwoners van noordelijk Flevoland zullen voor een behandeling dan ook grote afstanden moeten afleggen. De provinciale politiek heeft grote bedenkingen bij deze situatie. Momenteel bereiden Provinciale Staten een gezamenlijk lobbydocument voor, waarin wordt aangedrongen op volwaardige zorg in de hoofdstad. “De provincie heeft hierin een schakelfunctie tussen de gemeenten en het Rijk,” legt Fackeldey uit. “We plegen echt overleg. Niet alleen op dit terrein, maar ook bij andere vraagstukken. De jeugdzorg valt niet meer onder onze verantwoordelijkheid, maar mogelijk is het op bepaalde momenten wel degelijk goed om bijspringen. Verder worden ook digitale data steeds belangrijker. Misschien kunnen we wel meehelpen om allerlei informatiestromen samen te stellen. We vragen ons steeds af: hoe kunnen we mensen stimuleren om in de samenleving mondiger en weerbaarder te worden? Ik heb me nog niet in alle mogelijkheden verdiept, maar de eerste gesprekken zijn al gevoerd.” De toon is dus gezet. Ik heb zin in de komende periode.”