Haarlem ,
27
september
2019
|
12:30
Europe/Amsterdam

Fietsroutes Gooi en Vechtstreek worden uitgebreid

Het fietsnetwerk in de Gooi en Vechtstreek wordt verbeterd. Belangrijke fietsroutes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden, worden uitgebreid. Hierdoor wordt fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig.

De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek gaan samen werken aan een verbeterplan.

Fietsroutes

De verschillende fietsroutes worden zo uitgewerkt dat ze goed aansluiten bij het landschap. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen om geen fietsasfalt aan te leggen in beschermde stadsgezichten of door een natuurgebied. Investeringen in verbreding en verbetering van deze routes zijn dan ook nodig.

Betrokkenheid provincie

Een deel van het fietsnetwerk in de Gooi en Vechtstreek wordt beheerd door de provincie. Daarom heeft de samenwerking met de regio grote meerwaarde. De regionale aanpak sluit ook goed aan bij de provinciale ambitie om snelfietsroutes aan te leggen in diverse regio’s in Noord-Holland. Gooi en Vechtstreek is de eerste regio waarbij de provincie intensief betrokken is bij de uitwerking van het fietsnetwerk.

Fietsgebruik

De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Nederland flink toegenomen. De afstand die we in een jaar afleggen is sinds 2005 met 12% toegenomen. Ook in Gooi en Vechtstreek groeit het fietsverkeer. Grenzen worden verlegd: we fietsen steeds vaker en verder. Ruim een kwart van alle dagelijkse verplaatsingen gaat per fiets. Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk dat het wegennet ontlast. Het stimuleren van de fiets wordt ook gezien als een middel om aan opgaven als de energietransitie, luchtkwaliteit, gezondheid, sociale inclusie en economische ontwikkeling invulling te geven.

Intentieverklaring

Vrijdag 27 september ondertekenden de provincie, de regiogemeenten (Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Weesp en Laren) en Regio Gooi en Vechtstreek een intentieverklaring waarin zij zich sterk maken voor een hoogwaardig fietsnetwerk in de regio. Er komt een gezamenlijke vervolgstudie naar de doorfietsroutes in de Gooi en Vechtstreek.