Lelystad,
28
maart
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Flevoland: Informateur aangesteld

In de bijeenkomst van fractievoorzitters / lijsttrekkers Provinciale Staten 2019 - 2023 zijn de partijen akkoord gegaan met het aanstellen van informateur Annemarie van Gaal. Deze bijeenkomst werd gehouden op donderdag 28 maart 2019 en was live te volgen via internet. U kunt de vergadering teruggkijken via de website van de Statengriffie. Tijdens het uitvoeren van verkennende gesprekken met alle politieke partijen worden de volgende vragen gesteld

 • Is uw partij bereid deel te nemen aan een College van Gedeputeerde Staten. Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Met welke partijen wilt u absoluut niet samenwerken?
 • Welke combinatie van partijen is, gegeven de verkiezingsuitslag, volgens u de meest voor de hand liggende combinatie om een coalitie te vormen voor de bestuursperiode 2019-2023?
 • Gevraagd wordt aan de informateur om de mogelijkheden te onderzoeken voor een coalitie die:
  • Kan steunen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten
  • Kan steunen op een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland
  • Vertrouwen geeft in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen
 • Welke waarden en omgangsvormen ziet u graag terug in de Flevolandse bestuurscultuur

Annemarie van Gaal is gestart met het plannen van de gesprekken die zij gaat voeren met alle partijen. Deze gesprekken zijn voor iedereen te volgen via de gespreksverslagen die daarvan gemaakt worden. Vrijdagochtend 29 maart 2019 maakt zij haar opwachting in het provinciehuis.