Lelystad,
30
augustus
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Flevoland: natuur en landbouw hand in hand

Gastcolumn van Ben Huisman, directeur Het Flevo-landschap

De laatste tijd is er - terecht - veel aandacht voor de manier waarop wij wereldwijd onze bodem gebruiken en vooral uitputten. Na het verschijnen van het alarmerende VN-voedselrapport begin augustus kunnen we er echt niet meer omheen. De manier waarop wij voedsel produceren en wat wij eten draagt bij aan het verlies van ecosystemen en de achteruitgang van biodiversiteit. Het land raakt uitgeput en kan minder CO2 opnemen. En dat versterkt de klimaatverandering. De boodschap is luid en duidelijk: we moeten dit drastisch veranderen. Een andere landbouw met daarbij voldoende natuur met een rijke biodiversiteit levert veel meer diensten: naast voedsel bijvoorbeeld schoon water, grondstoffen en zuivere lucht, maar ook gezondheid, ontspanning en inspiratie.

In het kersverse coalitieakkoord lees ik de ambities van het nieuwe college. Het stemt mij positief dat er een gezamenlijk actieplan komt om de biodiversiteit te herstellen, de landbouw te verduurzamen en het landschap aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten. De nieuwe coalitie is bereid de pedalen stevig rond te trappen en kilometers te maken, maar gaan we snel genoeg?

Een duurzamer platteland

Flevoland heeft een fantastische uitgangspositie met duizenden hectare goede landbouwgrond, waarvan een belangrijk aandeel biologisch, waar al volop wordt geëxperimenteerd en kennis wordt opgedaan met natuur-inclusieve landbouw. In het Nieuwe Natuur gebied Noorderwold Eemvallei, grenzend aan Almere, onderzoekt Stichting Flevo-landschap samen met het biologisch landbouwbedrijf van de Stichting ERF en Wageningen Universiteit en research (WUR) de mogelijkheid om ziekten en plagen op afstand te houden door niet hele velden vol te zetten met één gewas. Hier worden kleinere stroken met diverse gewassen verbouwd. Daarbij worden velden doorsneden door houtwallen en struweel. Daar trekken landbouw en natuur samen op richting een duurzamer platteland. Chemische middelen worden hier niet gebruikt. Wel lieveheersbeestjes en andere natuurlijke vijanden van parasieten. De biologische (stads)landbouw die hier plaats vindt, draagt zo bij aan een verdere versterking van de biodiversiteit en natuurwaarden.

Onlangs sprak ik Douwe Monsma van het biologisch landbouwbedrijf NZ27 in Zeewolde. NZ27 is niet alleen een biologisch landbouwbedrijf. Het is een bedrijf dat vanaf begin jaren 70 kennis heeft ontwikkeld en ze wil die delen om natuur en landbouw meer samen te brengen. Vanaf het ontstaan van Flevoland wordt hier al zonder chemische bestrijdingsmiddelen geteeld. Hierdoor is veel kennis opgedaan over bodemgebruik zonder chemicaliën. Beter vergelijkingsmateriaal van wat dat voor invloed heeft op onze bodem kan ik mij niet voorstellen.

Nog veel te leren

Flevoland heeft een koppositie in biologische landbouwproductie. Kunnen we niet als provincie als geheel een koppositie verwerven als het voorbeeld voor kringlooplandbouw met een rijke biodiversiteit? Een provincie waar natuur en landbouw hand in hand gaan. Ook wij als natuurorganisatie hebben hierin nog veel te leren. Door een brede betrokkenheid vanuit onze landbouwbedrijven, LTO, het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), wetenschappers van de WUR, het ministerie met haar Kringloopvisie, natuurorganisaties kunnen we een kennisnetwerk aanboren waar je u tegen zegt. Laten we die handschoen oppakken en in Flevoland onze pioniersmentaliteit ook op dit vlak waarmaken. Wij van het Flevolandschap zijn er klaar voor!