Lelystad,
28
februari
2019
|
10:00
Europe/Amsterdam

Flevoland presenteert toekomstplannen voor Nationaal Park Nieuw Land

Provinciale Staten van Flevoland hebben de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuw Land op 27 februari 2019 vastgesteld. De komende jaren werkt provincie Flevoland samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, het Flevo-landschap, gemeente Almere, gemeente Lelystad en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie van de visie. Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. De gebieden vormen samen het jongste Nationaal Park van Nederland op de bodem van de voormalige Zuiderzee.