Lelystad,
30
augustus
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Flevolandse bestuurders beginnen periode vol nieuwe energie

Na het zomerreces is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten deze week gestart met zijn dagelijkse taken. In de komende vier jaar werken de bestuurders van VVD, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 samen vanuit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor de Toekomst’.

Vlak voor de vakantie zijn Jan de Reus (VVD), Cora Smelik (GroenLinks), Jan-Nico Appelman (CDA), Jop Fackeldey (PvdA), Harold Hofstra (ChristenUnie) en Michiel Rijsberman (D66) door commissaris van de Koning Leen Verbeek geïnstalleerd. Op grond van het coalitieakkoord geven Gedeputeerde Staten de komende periode prioriteit aan de verdere vorming van een kringloopeconomie, het verbeteren van de mobiliteit en de omschakeling naar een duurzame vorm van energiegebruik. Ook zal het historische verhaal van Flevoland op allerlei manieren worden uitgedragen en wil het college de landbouw en de natuur in Flevoland nadrukkelijker met elkaar verbinden.

Jan de Reus

Gedeputeerde Jan de Reus draagt onder meer verantwoordelijkheid voor onderwerpen rond Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Hij is namens de provincie nauw betrokken bij de uitbreiding van Lelystad Airport en de oprichting van een Mobiliteit en Infrastructureel Testcentrum (MITC).

Cora Smelik

Cora Smelik treedt als nieuw gezicht toe tot het College van Gedeputeerde Staten. Eerder was zij directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De 48-jarige bestuurder van GroenLinks zal binnen Flevoland vooral aandacht geven aan Duurzaamheid en Milieu. Zij richt zich bijvoorbeeld op bodembeheer en klimaatbeleid. Ook wil ze de kringloopeconomie in Flevoland nadrukkelijk stimuleren.

Jan-Nico Appelman

Jan Nico-Appelman is een ervaren bestuurder, die al meerdere periodes als gedeputeerde in Flevoland werkt. Hij blijft zich voornamelijk bezighouden met de economische ontwikkeling van Flevoland, waaronder de voorbereiding van de Floriade en de aanleg van de Maritieme Servicehaven bij Urk.

Jop Fackeldey

Voormalig wethouder van Lelystad Jop Fackeldey heeft Energie en Samenleving in zijn portefeuille. Vanuit Gedeputeerde Staten is hij het vaste aanspreekpunt rondom thema’s als energiebesparing, zon op land en windmolenparken. Daarnaast heeft hij het doel om de samenleving te versterken. Hij wil zich inspannen om goede en voldoende gezondheidszorg in de regio te waarborgen.

Harold Hofstra

Het takenpakket van Harold Hofstra bestaat onder meer uit natuurbeheer, provinciale financiën en de bevordering van een Vitaal Platteland. Als gedeputeerde wil hij de landbouw en de natuur in Flevoland nadrukkelijker met elkaar verbinden.

Michiel Rijsberman

De verdere ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land, waar ook het beheer van de Oostvaardersplassen, de Marker Wadden en de Lepelaarsplassen onderdeel van uitmaken, vallen nu onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Michiel Rijsberman. Vanuit het college heeft hij ook de taak op zich genomen om het Verhaal van Flevoland uit te werken en te verspreiden. Rijsberman is de komende vier jaar regelmatig in Brussel te vinden om de belangen van Flevoland in Europees verband te behartigen.

Leen Verbeek

Het college van Gedeputeerde Staten staat onder leiding van commissaris van de Koning Leen Verbeek, die tevens voorzitter van Provinciale Staten is. Zijn ambt is niet afhankelijk van politieke verkiezingen. Een commissaris van de Koning wordt bij Koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De huidige ambtstermijn van Verbeek loopt volgend jaar af. Hij heeft al aangegeven dat hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen.

Foto Patricia Pietersen (met van links naar rechts): de gedeputeerden Jan Nico Appelman, Harold Hofstra, Jop Fackeldey, Cora Smelik, Michiel Rijsberman en Jan de Reus)