Lelystad,
27
september
2019
|
12:15
Europe/Amsterdam

Flevolandse Statenleden en culturele instellingen maken kennis

Statenleden en Flevolandse culturele instellingen maakten 18 september 2019 (nader) kennis met elkaar. De ontmoeting markeert de start van het traject om te komen tot geactualiseerd, provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Provinciale Staten stemden dezelfde dag unaniem in met de Startnotitie Cultuur. Het provinciehuis bruiste die middag van de cultuur. De instellingen die zich In de Rietkerkzaal presenteerden waren al snel druk in gesprek met statenleden over wat zij doen, voor welk publiek en waarom dat belangrijk is. De variatie was groot: theatergezelschappen die zich richten op verschillende leeftijdsgroepen, LandArt, bibliotheken, spektakeltheater, erfgoed, een klassiek muziekensemble en festivals. Ook provinciale ondersteuningsinstellingen waren van de partij, zoals het expertisecentrum cultuureducatie FleCk en het Centrum voor Amateurkunst.

Cultuurnota 2021 - 2024

In de statenvergadering die na de kennismakingsbijeenkomst plaatsvond, toonde een aantal statenleden zich aangenaam verrast en geïnformeerd over de aanpak en activiteiten van de aanwezige culturele instellingen. De statenleden zien de komende Cultuurnota voor een groot deel als voortzetting van de huidige Cultuurnota. Bij de actualisatie kijkt de provincie ook naar de evaluatie van het huidige beleid en naar de mogelijkheden die het Rijksbeleid voor de periode 2021-2024 biedt. Zo komen er matchingsregelingen, waarbij de verschillende overheden samen investeren, voor onder andere cultuurparticipatie en verbreding en vernieuwing van cultuur. Ook kijkt de provincie naar het cultuurbeleid van de Flevolandse gemeenten. Tijdens het traject worden Provinciale Staten, de culturele instellingen en gemeenten op verschillende momenten weer betrokken.