Den Bosch ,
06
maart
2020
|
16:01
Europe/Amsterdam

Flink tempo Brabantse woningbouw

Uit de Voortgangsrapportage Wonen blijkt dat in Brabant de woningvoorraad de laatste jaren verhoudingsgewijs meer is gegroeid dan in de rest van Nederland. Afgelopen jaar kwamen er bijna 12.000 woningen bij. In 2020 wordt een vergelijkbare groei verwacht.

Brabant kan de versnelling van de woningbouw goed gebruiken, want tot 2050 heeft de provincie nog zo’n 175.000 tot 200.000 woningen nodig. Daarvan moet driekwart de komende 10 tot 15 jaar gebouwd worden. Dit is noodzakelijk vanwege de sterke bevolkingsgroei. In 2019 nam de Brabantse bevolking met 18.600 inwoners toe, het hoogste niveau sinds 2000. Deze groei wordt voor bijna 85% bepaald door positieve buitenlandse migratiesaldi.

Concrete bouwplannen

In Brabant wordt 100% van de geplande woningbouw ook daadwerkelijk gerealiseerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er concrete plannen zijn voor de bouw van in totaal zo’n 125.000 woningen. Hiervan zijn er ca. 81.500 gepland voor de eerstkomende 5 jaar, wat voldoende is voor de verwachte vraag in deze periode. Gedeputeerde Wonen Erik van Merrienboer: “Dit is een stevige basis van waaruit we samen met de markt verder kunnen versnellen. We hebben de afgelopen jaren wel laten zien dat we niet alleen plannen maken, maar deze ook daadwerkelijk realiseren. Doordat we de vraag goed in beeld hebben, kunnen we de woningbouw daar ook goed op aan laten sluiten.”

Binnenstedelijk bouwen

De meeste nieuwbouw (ca. 70%) in de komende jaren is gepland op binnenstedelijke locaties. Brabants 5 grootste steden gaan daarbij zelfs nog iets verder: daar is bijna 80% van de woningbouw gepland in bestaand stedelijk gebied. Dat is mede een gevolg van het provinciaal beleid om met woningbouw bij te dragen aan aantrekkelijke binnensteden en leefbare kernen en daarbij gebruik te maken van leegstaand vastgoed. De Brabantse Woonagenda heeft ruim baan gegeven aan alle mogelijkheden om in binnensteden bij te bouwen en waar nodig leegstaande locaties te transformeren.

Aansluiten op vraag

Daarnaast is ook de vraag naar het type woning veranderd: mensen willen kleiner en goedkoper wonen, maar ook anders samenleven en -wonen. De woningbouwplannen worden steeds beter afgestemd op deze veranderende behoeften. Daar waar dat nog niet altijd het geval is komt de provincie binnenkort met een Actieprogramma Nieuwe Woonvormen.

Stikstof

De stikstofeffecten op de woningbouw in Brabant lijken vrij beperkt. Dit blijkt uit een quick scan onder alle Brabantse gemeenten. Ruim 75% van de gemeenten verwacht niet of nauwelijks problemen. Daar waar gemeenten nog wel enige last verwachten, zal de 100 km-maatregel naar verwachting ruimte bieden.