Assen ,
16
januari
2019
|
13:45
Europe/Amsterdam

Focus op ‘binnensteden’ in Drenthe

De focus van gemeenten en ondernemers is steeds meer gericht op de ‘binnensteden’. In de zeven grootste kernen zijn gemeenten en ondernemers bereid te investeren en werken ze samen aan een compact winkelhart, het omvormen van winkelpanden tot woningen en het tegengaan van leegstand. Dit leidt tot toekomstbestendige binnensteden. Dat concludeert het college van gedeputeerde staten na twee jaar Binnenstadsfonds.