Leeuwarden ,
21
juni
2019
|
13:30
Europe/Amsterdam

Friese overheden leggen ambities IJsselmeerkustgebied vast

De gezamenlijke ambities voor het versterken en aantrekkelijker maken van het Friese IJsselmeerkustgebied zijn vastgelegd door Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân. Deze ambities zijn verzameld in het Ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied. Binnenkort wordt gestart met projecten die verder invulling gaan geven aan de realisatie van de ambities.

 

Friese overheden leggen ambities IJsselmeerkustgebied vast (21-06-2019)

HomeActueelNieuwsFriese overheden leggen ambities IJsselmeerkustgebied vast

De gezamenlijke ambities voor het versterken en aantrekkelijker maken van het Friese IJsselmeerkustgebied zijn vastgelegd door Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân. Deze ambities zijn verzameld in het Ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied. Binnenkort wordt gestart met projecten die verder invulling gaan geven aan de realisatie van de ambities.

Maarten Offinga, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân: “Het Friese IJsselmeerkustgebied is een prachtig gebied met een rijke historie dat veel mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheden hebben we vertaald naar ambities en uitgewerkt aan de hand van de thema’s Water, Cultuur, Natuur, Energie en Economie. Hiermee kunnen we dit gebied de komende jaren nog sterker en interessanter maken”. In de video vertellen de bestuurders van de vier Friese overheden over het gezamenlijke ambitiedocument.

Ambitiedocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’

In het ambitiedocument ‘Het Friese IJsselmeerkustgebied’ staan ambities tot 2050 voor het Friese IJsselmeerkustgebied. De besturen van de Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân hebben deze in gezamenlijkheid opgesteld waarbij aansluiting is gezocht met de Agenda IJsselmeergebied (onder regie van het Rijk). Tevens is rekening gehouden met mondiale ontwikkelingen en richtlijnen uit Brussel.

Versterken Friese IJsselmeerkust

In februari van dit jaar werd bekend dat Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) 12 miljoen beschikbaar stelt voor de versterking van het Friese deel van de IJsselmeerkust. Dit was een mooie eerste stap in de realisatie van de ambities. Met deze impuls en een bijdrage van de regio (totaal 16,9 miljoen euro) maken we de komende jaren de Friese IJsselmeerkust niet alleen sterker, maar ook aantrekkelijker.