Leeuwarden ,
21
september
2018
|
09:45
Europe/Amsterdam

Fryslân staat er financieel goed voor

Fietsveiligheid, de afronding van grote infraprojecten, de aanleg van breedband, een circulaire economie en het vasthouden van de energie uit 2018: het zijn een paar van de thema’s waar Fryslân in 2019 aan werkt.

We zetten ons ook in 2019 opnieuw in voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, duurzaamheid, het ‘Frysk eigene’ en de mooiste provincie. Met de verkiezingen in zicht, maakt de coalitie begin 2019 de eindbalans op van het coalitieakkoord. Deze laatste begroting staat dan ook in het teken van het voltooien van de doelen uit het coalitieakkoord.