Lelystad ,
15
november
2019
|
11:45
Europe/Amsterdam

Gaan windmolens en biodiversiteit goed samen?

Op donderdag 14 november 2019 organiseerde provincie Flevoland het symposium ‘Onshore wind farms and wildlife interaction; how to monitor and mitigate collision risks’. Een symposium in het provinciehuis waarbij kennisdeling centraal stond.

Voorkomen van slachtoffers

De provincie werkt hard aan de realisatie van voldoende duurzame energie en het behoud van de biodiversiteit. Een speerpunt hierbij is het voorkomen van zo veel mogelijk vogelslachtoffers. Tegenwoordig zijn hiervoor allerlei methodieken in ontwikkeling. De nieuwste inzichten op nationaal en internationaal gebied werden tijdens dit drukbezochte symposium gedeeld.