Arnhem,
12
februari
2020
|
15:15
Europe/Amsterdam

Gedeputeerde Drenth: “Gelderland is groenste provincie en moet dat blijven”

Van de bijna 10.000 hectare nieuwe natuur die Gelderland voor 2027 moet aanleggen, is 53% al klaar. Dat staat in een rapportageOpen this document with ReadSpeaker docReader over de voortgang van het realiseren van het Gelders Natuurnetwerk.

Gelderland heeft met de Rijksoverheid afgesproken om 10.500 hectare nieuwe natuur aan te leggen voor 2027. De provincie wil dat dit sneller af is en wil dat de aanleg van nieuwe natuur in 2025 klaar is. Dat kan door grond aan te kopen en in te richten. De provincie doet dat deels zelf en daarnaast zijn er subsidies beschikbaar. Gedeputeerde Drenth: “Wij willen in 2025 klaar zijn en zijn goed op stoom. Ik heb er vertrouwen in dat we dit dan ook halen.”

Grotere en sterkere natuurgebieden

De provincie werkt in 37 gebieden aan de verbetering van biodiversiteit door de aanleg van natuur en door het herstellen van de natuur. Onder deze 37 gebieden zijn er 15 Natura 2000-gebieden. Nieuwe natuur is belangrijk voor de soortenrijkdom in Nederland. Het aantal plantensoorten en diersoorten, de biodiversiteit, neemt af. De aanleg van nieuwe natuur zorgt voor grotere en sterkere natuurgebieden. Hoe groter een gebied, hoe groter de overlevingskansen van planten- en diersoorten en hoe groter de biodiversiteit. Dat zorgt er weer voor dat natuur minder kwetsbaar is voor bijvoorbeeld droogte of ziekte. Een sterke natuur is ook belangrijk voor schoon water, het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en voedselproductie.

Bosrijk en groen

Gelderland heeft veel natuur, en veel bos: bijna een derde van alle bossen van Nederland staat in onze provincie. De Veluwe is daarnaast het grootste Nederlandse natuurgebied op land. Gedeputeerde Peter Drenth: "We zijn de groenste provincie van Nederland, en dat moet zo blijven. Daarvoor is wel wat nodig, zoals het herstellen van natuur. De aanleg van nieuwe natuur is ook ontzettend belangrijk voor het oplossen van grote vraagstukken die nu spelen rondom stikstof en klimaat. Wij willen en zijn hier voortvarend mee aan de slag. Niet alleen praten, maar ook doen!" 

Natuur in de stad

We willen ook inzetten op meer natuur in de stad. Gedeputeerde Drenth: "Niet alleen om de biodiversiteit te verbeteren. Natuur zorgt voor een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. Daar moet je met zijn allen van kunnen genieten. Dat geldt in de stad net zo goed als op het platteland." Op dit moment zijn er daarvoor 2 subsidieregelingen beschikbaar. Scholen kunnen via de subsidieregeling Groene schoolpleinen geld krijgen voor meer bomen en planten op het schoolplein. De regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap stelt geld beschikbaar voor natuur in de stad. We onderzoeken daarnaast ook hoe we natuur in de stad nog meer op kunnen pakken.