Lelystad,
24
januari
2020
|
14:30
Europe/Amsterdam

Gedeputeerde Staten van Flevoland op verkenning

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in haar coalitieakkoord ambitieuze doelen opgenomen voor de ontwikkeling van deze provincie. Die doelen wil ze graag in goede samenwerking met andere overheden, inwoners en bedrijven oppakken. Samenwerking is een belangrijke rode draad door het coalitieakkoord. 

Uitwisseling van ideeën

Om te verkennen op welke thema’s en projecten goede kansen voor samenwerking liggen, maakt het college van GS een ronde langs alle gemeenten en buurprovincies. Op 21 januari 2020 was de gemeente Noordoostpolder aan de beurt. In het Waterloopbos gaven de gedeputeerden een toelichting op de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. Daarna wisselden de provincie- en gemeentebestuurders in een prettige sfeer ideeën uit over waar provincie en gemeente elkaar kunnen versterken. 

Kansen om tot concrete activiteiten te komen

Deze verkenning bracht al veel samenwerkingskansen aan het licht op het gebied van onder meer de economie, energie, mobiliteit, wonen, vernieuwend bestuur, vitaal platteland, natuur, stikstofbeleid, cultuur, tegengaan van ondermijning. Deze kansen zullen in de komende periode verder worden verkend en zo mogelijk uitmonden in concrete activiteiten.