Arnhem ,
06
juni
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Gelderland heeft een nieuw college van GS

Provincie Gelderland heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. De leden zijn Jan Markink (VVD), Christianne van der Wal (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie). In de vergadering stond het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ centraal en het afscheid van de 4 vertrekkende gedeputeerden. Voormalig commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, woonde deze bijzondere gelegenheid bij vanaf de publiekstribune.

Gelders belang

De kandidaat-gedeputeerden stelden zich in een vragenronde nader voor aan de Statenleden. Céline Blom (D66) vroeg bijvoorbeeld aan Christianne van der Wal hoe ze tegen Vliegveld Lelystad aankijkt. Immers, ze was de voorzitter van een werkgroep die zich vooral richtte op de economische kant van het vliegveld. Van der Wal antwoordde dat ze als gedeputeerde het Gelders belang vertegenwoordigt.

Nieuwe Statenleden

Door de benoeming van Markink, Drenth, Kerris en Van ’t Hoog tot gedeputeerde en het vertrek van Michiel Scheffer (D66) en Alex van Wijhe (FVD) ontstonden in Provinciale Staten enkele vacatures. Deze vrijgekomen plaatsen werden gelijk ingevuld door Marga Schoots (VVD), Bert Komdeur (CDA), Jan Daenen (PvdA) en Freek Rebel (ChristenUnie). Stan Hellegers (D66) en Peter Vermaas (FVD).

Warm afscheid

Voorzitter van Provinciale Staten, John Berends, richtte warme woorden tot de gedeputeerden die afscheid namen: Conny Bieze (VVD), Josan Meijers (PvdA), Michiel Scheffer (D66) en Bea Schouten (CDA). Voor elk van hen had hij een kort praatje. Zichtbaar geëmotioneerd namen enkele gedeputeerden afscheid. Conny Bieze memoreerde haar 16 jaar politieke loopbaan bij provincie Gelderland. Ook benadrukte ze de woorden van John Berends dat je in het openbaar bestuur een dikke laag eelt op je huid nodig hebt.

Omgangsvormen

Josan Meijers noemde in haar afscheidsrede omgangsvormen. Iedere maatregel van provincie Gelderland kent voor- en tegenstanders. De toon van het gesprek is wel belangrijk. Wat schrijf je op spandoeken? Op Twitter? In mails? Ben je respectvol naar elkaar? Michiel Scheffer raadde de toehoorders aan zijn kinderen te gebruiken als toetssteen en als spiegel. Heeft wat wij hier doen nut over 10 jaar? Voorzitter Berends had lovende woorden voor Bea Schouten. ‘De media houden van jou.’ Hij gaf ook de reden waarom: ‘Je bent een oprechte vrouw die kan luisteren.’ Schouten blijft actief als Statenlid.

Coalitieakkoord

Jan Markink (VVD) lichtte het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ toe vanuit zijn rol als formateur. Hij benadrukte dat er een coalitieakkoord ligt ondertekend door de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, én een samenwerkingsovereenkomst met de SGP. Markink noemde de Gelderse economie, waar de focus op vernieuwing komt te liggen, wonen als basisbehoefte, wegen en openbaar vervoer. Voor de realisering van de ambities is €650 miljoen nodig. Markink noemde ook de verlaging van de opcenten motorrijtuigenbelasting.

Inspraakavonden

De woordvoerders van alle fracties gaven hun reactie op het coalitieakkoord. Frederik Peters (VVD) deed de aftrap. Hij vindt dit akkoord een solide basis voor samenwerking die verder reikt dan de 6 partijen die het ondertekend hadden. Gerhard Bos (CDA) riep op om lef te tonen. Hij wil mensen de helpende hand bieden, zodat inwoners uit heel Gelderland meedoen. Fokko Spoelstra (PvdA) benadrukte dat inwoners zeker willen zijn van goed wonen, werken en gezondheid. Dirk Vreugenhil (ChristenUnie) sprak zijn tevredenheid uit over de compensatie voor grondeigenaren die met drugsdumpingen te maken hebben. Arjan de Kok (FVD) uitte kritiek op de inspiratiebijeenkomst. Mensen willen inspraakavonden en geen informatieavonden. De Kok zet ook liever in op waterstofwijken in plaats van investeren in gasvrije wijken. Ook Marjolein Faber (PVV) wilde weten hoe het nieuwe college de 55% CO2-reductie gaat meten.

Water bij de wijn

Janet Duursma (GroenLinks) wond er geen doekjes omheen. Ze gaf toe dat ze water bij de wijn hebben gedaan. Je krijgt niet alles voor elkaar. Wel bijvoorbeeld: de klimaatdoelen die nog ambitieuzer zijn dan de nationale doelen, de ruime aandacht voor biodiversiteit, de integrale visie voor mobiliteit en verbinding Nijmegen-Kleve.

Lees het coalitieakkoord (PDF 8,6 MB) en de samenvatting (PDF 3,6 MB)