Arnhem,
02
maart
2020
|
16:48
Europe/Amsterdam

Gelderland ondertekent Samenwerking aanpak asbestdaken

Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekent namens provincie Gelderland op 2 maart 2020 de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. De Eerste Kamer keurde het wetsvoorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen niet goed. Diverse partijen waaronder het Rijk, 5 provincies, gemeenten, branche- en consumentenorganisaties besloten toen samen aan de slag te gaan. Doel is zoveel en zo efficiënt mogelijk asbestdaken op te ruimen.

Jan van der Meer, gedeputeerde Milieu en gezondheid: “Gezien de risico’s voor de gezondheid moeten we ervoor zorgen dat ook Gelderland asbestdakvrij wordt. Het mooiste is als we dit kunnen combineren met het opwekken van zonne-energie. Met de ondertekening spreken we onze intentie uit om te onderzoeken of we deelnemen in het Nationaal asbestfonds voor particulieren.”

Fonds

Het Rijk richt het Nationaal asbestfonds op. Particulieren kunnen hieruit geld lenen om hun asbestdak te verwijderen. Het Rijk onderzoekt ook of er een fonds voor bedrijven, vaak agrariërs, kan komen.

Meer maatregelen

De samenwerkingspartijen willen ook meer informatie aan particulieren en bedrijven over de gezondheidsrisico’s van asbestdaken geven. En hen aansporen deze te verwijden. De samenwerking helpt gemeenten door het delen van kennis over de beste aanpak. In de Samenwerkingsverklaring staan ook maatregelen zoals betere monitoring en het eenvoudiger verwijderen van asbest daar waar dat veilig kan. Verwijdering kan daardoor goedkoper worden.

Gezondheidsschade

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan vroeger werd gedacht. Asbest kan longkanker veroorzaken. Asbestdaken zijn de laatste grootste bron van asbestvezels. Asbest is al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten. Het werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal, vooral in daken.