Arnhem ,
10
mei
2019
|
16:30
Europe/Amsterdam

Gelderland roept Minister op tot landelijke discussie over kappen van bomen langs wegen.

Provincie Gelderland vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen om samen met IPO en VNG landelijk de discussie te voeren over het kappen van bomen langs wegen. Om hiervoor in gesprek te gaan met landelijke belangengroepen zoals ANWB, TNL, verzekeraars en de Bomenstichting. Het vrijmaken van obstakels van bermen is landelijk veiligheidsbeleid. Daarom vindt Gelderland dat het gesprek landelijk moet plaatsvinden.

Voorstander van een open dialoog

Er zijn geen voorstanders van het kappen van bomen, wel groepen en mensen die de noodzaak ervan inzien. Zoals de transportsector, hulpdiensten, mensen die langs de weg wonen, verkeerskundigen en ecologen die een eigen perspectief hebben op nut en noodzaak. Aan de andere kant staan de tegenstanders die andere argumenten aandragen en nut en noodzaak vanuit een ander perspectief benaderen. De felheid van de discussie laat zien dat het een onderwerp is waar mensen zich sterk bij betrokken voelen. De discussie verhardt als we deze blijven voeren via de media en sociale media. Daarom stopt de provincie de discussie hier.

Verkeersslachtoffers

De discussie rond de kap van bomen langs N319 krijgt nu breed landelijke aandacht. Mede doordat verkeersslachtoffers en nabestaanden in de discussie worden betrokken. Nabestaanden voelen zich gekwetst als hun familielid weggezet wordt als snelheidsduivel of alcoholist. Door een van de nabestaanden werd een oprechte en emotionele brief ingezonden bij de Volkskrant die we met respect en aandacht hebben gelezen. We hebben begrip voor alle emoties die er spelen.

Informatie

De overwegingen die provincie Gelderland heeft gemaakt om aan de N319 343 bomen te kappen staan op de website. Deze pagina wordt regelmatig aangepast met antwoorden op vragen en suggesties die we ontvangen. Willen mensen een persoonlijk gesprek dan kan een afspraak worden gemaakt via provincieloket@gelderland.nl. Eind mei begin juni opent het informatiecentrum in de regio.