Arnhem,
12
november
2019
|
15:00
Europe/Amsterdam

Gelderse bestuurders praten met Gelderse sectoren over stikstofvraagstuk

Provincie Gelderland voerde in november 2019 gesprekken over de aanpak van het stikstofvraagstuk. De gesprekken gingen over de zorgen die er binnen de sectoren zijn en wat er nodig is om het stikstofvraagstuk op te lossen. De vertegenwoordigers droegen ook ideeën aan voor mogelijke oplossingen.

Sectoren

De vertegenwoordigers komen uit de sectoren:

  • landbouw
  • bouw
  • industrie
  • logistiek
  • natuur.

Programma Aanpak Stikstof

Rijk en Provincie werkten in de afgelopen 4 maanden aan een manier om vergunningen voor boeren, bouwers en bedrijven weer mogelijk te maken. Die vergunningverlening kwam stil te liggen toen door een uitspraak van de rechter de Programma Aanpak Stikstof wegviel. De rechter oordeelde dat het voormalige PAS niet voldoende zorgde voor afname van de uitstoot en neerslag van stikstof. En dat is wel nodig. We willen de natuur gezond krijgen en houden; daarvoor is vermindering van de stikstof noodzakelijk.

Protest

In oktober 2019 kwamen Provincies en Rijk met een besluit dat de vergunningverlening gedeeltelijk weer mogelijk maakte. Tegen het besluit van de provincies kwam, vooral uit de agrarische sector, veel protest over de effecten van de regels. Omdat de overheden te weinig overleg hebben gehad met de sectoren, gebeurt dat nu alsnog. De Gelderse bestuurders met de betreffende thema’s in hun portefeuille voerden gezamenlijk gesprekken.

Maatregelen

We willen voor het einde van 2019 een eerste pakket aan maatregelen hebben waarmee Gelderland de uitstoot en neerslag van stikstof kan aanpakken. De inbreng van de sectoren is daarbij heel belangrijk. De provincie brengt in kaart welke gebieden in Gelderland het meest last hebben van stikstofneerslag en waar de meeste stikstof vandaan komt. Op basis van de cijfers komt er een gebiedsgericht plan van aanpak. De oplossing ligt daarbij niet bij 1 sector; we hebben alle sectoren nodig om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Planning

  • 1 december 2019: duidelijkheid over beleidsregels provincies en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
  • December 2019: eerste contouren Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS)
  • December 2019: advies Johan Remkes over Beweiden & Bemesten en Stikstof & Luchtvaart
  • Mei 2020: advies Johan Remkes over lange termijn en industrie
  • Mei 2020: analyse Kabinet over luchtvaart en scheepvaart