Arnhem ,
29
mei
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Gelderse Staten besluiten over coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’

het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staan de ambities voor Gelderland van de onderhandelaars van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP voor de periode 2019-2023. In de Statenvergadering van 5 juni 2019 bespreken Provinciale Staten (PS) dit akkoord.

De 5 hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn: Goed bestuur, veiligheid en handhaving; duurzaamheid, natuur, landschap en cultuurhistorie; leefbaarheid en wonen; economie en mobiliteit. Voor de realisering van alle ambities is 650 miljoen euro nodig. De uitvoering van dit coalitieakkoord komt, als Provinciale Staten dat willen, bij Christianne van der Wal (VVD), Jan Markink (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ‘t Hoog (ChristenUnie). De SGP maakt geen deel uit van het College van Gedeputeerde Staten, hoewel ze medeonderhandelaar is van het coalitieakkoord.

Afscheid, benoeming en beëdiging

De kandidaat-gedeputeerden stellen zich in een vraaggesprek nader voor aan de Statenleden. Voordat de nieuwe gedeputeerden benoemd worden, nemen de Statenleden afscheid van de gedeputeerden Conny Bieze (VVD), Josan Meijers (PvdA), Michiel Scheffer (D66) en Bea Schouten (CDA). Ook worden enkele nieuwe Statenleden beëdigd.

Burgerinitiatief Stop de bomenkap

In deze vergadering besluiten PS over de geldigheid van het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs provinciale wegen’. De indieners verzoeken PS om dit voorstel te bespreken. Voordat PS op de inhoud ingaan, overleggen ze eerst over de geldigheid. Voldoet het aan de criteria voor het indienen van een burgerinitiatief en valt dit onder de bevoegdheid van PS?