Arnhem,
30
januari
2020
|
13:30
Europe/Amsterdam

Gelderse Staten besluiten over Regionale Energie Strategie

De Staten stelden op 29 januari 2020 de Regionale Energie Strategieën (RES), Noord-Veluwe, Rivierenland en Achterhoek vast. In maart 2021 worden de RES-en 1.0 vastgesteld en opgenomen in het omgevingsbeleid. Er zijn 3 moties ingediend die niet zijn aangenomen.

Voorzitter John Berends stopte het debat van de Gedeputeerde Staten over integriteit vroegtijdig. Hierna bracht Marjolein Faber (PVV) een punt van orde in om hoofdelijk te stemmen over de doorgang van het debat. De stemming leverde met 9 voor en 44 stemmen tegen geen meerderheid op. Het debat werd daarop niet meer hervat.