Arnhem ,
15
november
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Gelderse Staten willen keukentafelgesprekken met agrariërs

Een breed gesteunde motie over het voeren van keukentafelgesprekken met agrariërs is tijdens de Statenvergadering van 13 november 2019 aangenomen. 

Agrariërs en de overheid hebben veel met elkaar te maken. Zo is er veel regelgeving die voor onzekerheid zorgt. Bijvoorbeeld kan een bedrijf wel of niet uitbreiden en moet daar dan een lening voor komen? Ook maken veel agrariërs zich zorgen over bedrijfsopvolging. De Gelderse Staten vragen of het College zich in wil zetten voor een aanpak voor keukentafelgesprekken over toekomstkeuze, economische activiteiten en de verhouding tussen natuur en landbouw.

Motie

De keukentafelgesprekmotie is een van de 17 moties die de fracties indienden bij de bespreking van de begroting 2020. De Staten vragen aan het college om zich in te zetten voor de afschaffing van de verhuurdersheffing, geld vrij te maken voor klompenpaden en de financiële reserves voor de lange termijn goed in beeld te brengen.

Onzekerheid

Gedeputeerde Markink ging in op alle moties en benoemde de toegenomen dynamiek en onzekerheid in de maatschappij. Daar zijn de discussies over stikstof, agrariërs, PFAS en de woningbouw voorbeelden van. ‘Dit vraagt om snel en zorgvuldig handelen en leiderschap van ons.’