Arnhem,
01
juli
2019
|
10:30
Europe/Amsterdam

Gelderse Statenleden besluiten over prioriteiten 2020

In de laatste vergadering voor het zomerreces bespreken Provinciale Staten de Perspectiefnota 2020. En ze besluiten over €10 miljoen voor het aardgasvrij maken van 2 wijken.

Vaststelling perspectiefnota

Statenleden bespreken de eerste Perspectiefnota. Gedeputeerde Staten hebben 18 prioriteiten uitgekozen voor 2020 die ze voorleggen aan de Staten. Tot nu toe was er slechts 1 moment voor de Staten om vooruit te kijken. Tegen de tijd dat de begroting bij de Staten voorlag, waren veel plannen al uitgewerkt. Met de Perspectiefnota 2020 is er eerst discussie over de inhoud.

Aardgasvrij maken van 2 wijken

Gedeputeerde Staten stellen voor om €10 miljoen beschikbaar te stellen voor het aardgasvrij maken van 2 wijken; 1 wijk in Arnhem en 1 in Ermelo. Het geld komt uit de Agenda Klimaat en energie. In 2018 stelden Provinciale Staten (PS) het Klimaatinitiatief vast. Hierin werd de urgentie van klimaatverandering en de verantwoordelijkheid van de provincie benadrukt.

Besluit over burgerinitiatief bomenkap

Statenleden verklaarden op 5 juni 2019 het onderdeel ‘behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor alle toekomstig beleid formuleren’ geldig. Dit werd ingediend door het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs N-wegen in Gelderland’. Op 19 juni 2019 wisselden de opstellers met de Staten van gedachten. Op 3 juli 2019 krijgen zij gelegenheid om toelichting te geven en neme PS een besluit over dit burgerinitiatief. 

Coalitieakkoord

Op initiatief van D66 gaan de Staten in gesprek met de onderhandelaars van het coalitieakkoord, Jan Markink (VVD), Gerhard Bos (CDA), Janet Duursma (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie). D66 hoopt zo meer gevoel te krijgen bij het coalitieakkoord. Dit rondetafelgesprek is een beeldvormend onderdeel in de nieuwe werkwijze van Provinciale Staten, het nieuwe BOB-model (beeldvormen, oordelen, besluiten).